Informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „BELUX” BOGDAN KACZMAREK z siedzibą w Gnieźnie,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług przez „BELUX” BOGDAN KACZMAREK.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania ww. usług, a także przez okres przewidziany stosownymi przepisami prawnymi, w tym w szczególności ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395);
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług;